Datahuone: Sota Ukrainassa vaikuttanut Venäjän-kauppaa käyneisiin suomalaisyrityksiin vain vähän

TIEDOTE 1/2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 puolitti suomalaisyritysten Venäjän-kaupan keväällä 2022. Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten liikevaihto ja palkkasumma verrattuna muihin ulkomaankauppaa käyneisiin yrityksiin eivät kuitenkaan vähentyneet. Tiedot perustuvat uuden Datahuoneen tuoreeseen ensimmäiseen julkaisuun tutkimuksesta.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022, minkä jälkeen maalle on asetettu merkittäviä talouspakotteita, ja
yritykset ovat myös vapaaehtoisesti vähentäneet kaupankäyntiään Venäjän kanssa. Syyskuun alussa
perustetun Datahuoneen ensimmäisessä hankkeessa tutkittiin sodan taloudellisia vaikutuksia Venäjän-
kauppaa ennen sotaa käyneisiin suomalaisiin yrityksiin verrattuna muihin ulkomaankauppaa käyneisiin
yrityksiin.

Datahuone on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) itsenäinen yksikkö, joka toimii kiinteässä
yhteistyössä Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimus perustuu
Tilastokeskuksen, Tullin ja Verohallinnon tuoreisiin yritystason rekisteriaineistoihin. Hankkeen raportin ovat laatineet tutkijaryhmän johtaja, professori Otto Toivanen (Aalto-yliopisto, Helsinki GSE), erikoistutkija Tanja Saxell (VATT, Helsinki GSE), projektipäällikkö Antti Valkonen (Aalto-yliopisto, Helsinki GSE) ja tutkija Max Toikka (VATT, Helsinki GSE).

Suomalaisten Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten kokonaisvienti ja -tuonti sekä osallistuminen vienti- ja
tuontimarkkinoille vähenivät selvästi muihin ulkomaankauppayrityksiin verrattuna maalis-huhtikuussa 2022. Venäjän-kauppaa käyneillä yrityksillä on siis ollut vaikeuksia kompensoida sen vähentymistä muulla
ulkomaankaupalla.

Monille yrityksille Venäjän-kauppa on kuitenkin ollut alun perin vain pieni osa liiketoimintaa. Siksi Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten liikevaihto ja palkkasumma suhteessa muihin ulkomaankauppayrityksiin eivät keskimäärin vähentyneet. Vastoin yleisiä pelkoja sodan kokonaisvaikutukset Venäjän-kauppaa käyneisiin yrityksiin olivat siis pienet.

”Sodalla ei ole ollut keskimäärin havaittavaa vaikutusta suuryrityksiin eli yrityksiin, joiden liikevaihto on ollut yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Sodan negatiiviset vaikutukset ovat keskittyneet alle kymmenen miljoonan euron liikevaihdon pienyrityksiin”, summaa tutkijaryhmän johtaja, professori Otto Toivanen.

”Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että ei ole tarvetta erillisille tuille Venäjän-kauppaa käyneille
yrityksille, koska sodan vaikutukset näihin ovat olleet keskimäärin pienet. Venäjän-kaupasta voimakkaasti
riippuvaisten yritysten kohdalla kyseessä on liiketoimintariskin realisoituminen”, toteaa Toivanen.

Tutkijaryhmä huomauttaa, että Venäjän-kaupan riskit ovat olleet havaittavissa jo pitkään. Venäjälle on asetettu talouspakotteita jo Krimin miehittämisestä vuonna 2014 alkaen ja maan aggressiivinen
ulkopolitiikka on ollut havaittavissa jo pitkään. ”Myös poliittiset päätökset eli talouspakotteet ovat saattaneet vaikuttaa yritysten toimintaan, jolloin kyseessä ei olisi vain liiketoimintariskin toteutuminen”, lisää tutkija Max Toikka.

Lisätietoja:
Professori Otto Toivanen (Aalto-yliopisto, Helsinki GSE): [email protected], +358 50 462 2125
Tutkija Max Toikka (VATT, Helsinki GSE): [email protected], +358 29 551 945

Jaa tämä tiedote